Ολυμπιακοί 2012 των Ποιητών

Share

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 που θα διεξαχθούν στο Λονδίνο θα υπάρχει ένα νέο «αγώνισμα» το οποίο ενδιαφέρει εμάς τα άτομα της τέχνης του λόγου άμεσα.

Όπως είναι γνωστό στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου θα διαγωνιστούν οι 205 χώρες του θεσμού.Οι ίδιες αυτές χώρες θα έχουν την ευκαιρία να προτείνουν τρεις δικούς τους ποιητές η καθεμιά στο Διαγωνισμό Ποίησης των Ολυμπιακών αγώνων. Μπράβο στους Άγγλους από εμάς γι’ αυτό το θέμα. Ο διαγωνισμός ποίησης είναι μια πρωτοβουλία των Simon Armitage και Jude Kelly του Southbank Centre και θα πραγματοποιηθεί από τις 26 Ιουνίου ως τις 2 Ιουλίου στο πλαίσιο της πολιτιστικής ολυμπιάδας και της τελετής λήξης των Αγώνων.

Continue reading “Ολυμπιακοί 2012 των Ποιητών”

Literary articles on the web

Share
 1. Essays – How Literary stories go wrong
 2. Workshops – I. Choosing a workshop
 3. Workshops – II. Making the experience valuable
 4. Workshops – III. How to critique a manuscript
 5. Workshops – IV. Workshops and literary agents
 6. Top Ten rules for fiction workshops
 7. The Danger of Overuse of 1st Person Narrative in Literary Fiction
 8. Researching Topics for Writing
 9. Things every writer should own
 10. How to contact a Literary Agent

Copyright secured by Digiprove © 2010

Writing in languages other than English in Australia

Share

Australia is in the midst of a languages crisis: too few Australians are enrolling to study languages other than English.

According to a new report prepared by Griffith University, our reluctance to embrace language learning could end up costing Australia dearly...”

This report on ABC Book Show, July 24, 2009 is of extreme importance for those who write in languages other than English. It discusses the need for Australia to embrace other languages as a means of expression and literature.

Sometime ago we had created the link to the audio file here for further valuable information to our writers which will help them enormously in forming links with the wider Australian authors and writers community.

Here was the actual audio file, follow this link. However we think they have removed it.


We would also like to use this space to make a note of Diasporic’s attempts to change this trend in Australia that writing in languages other than English is unimportant. Too many stories have already been lost in the settlement of migrants to this country. The longer we leave this question unanswered the poorer Australian literature and history is.

In September 2010 we wrote a letter to the Director of the Victorian Writers’ Centre Mr Roderick Poole. The letter explained the reasons behind our concerns. The letter proposed a number of things that need to be acted on in order to enhance exposure for other language literature in Australia.

Mr Iakovos Garivaldis then discussed the same issues with the Chairman of the Victorian Multicultural Commission, Mr George Lekakis, at their meeting on 7th October 2010. Mr Lekakis vowed his support if and when it was needed.

At the beginning of October 2010 Mr R. Poole invited Mr Iakovos Garivaldis to his office and the meeting took place on October 25th where all the possibilities were discussed. Mr Poole showed quite a bit of interest but it is sentiments and trends that need to be changed; and this is a mamoth task.

Mr Iakovos Garivaldis also sent a letter to Mr Stefan Romaniw, Chairman of Arts Victoria, after discussing the matter briefly with him in a meeting. Below we include the letter to Mr Romaniw.

At the beginning of November 2010 Mr Garivaldis has also approached Mr Steve Grimwade, Director of the Melbourne Writers’ Festival via email. However no response was received by his office to date.

On November 14th Mr Garivaldis spoke to the Honorable Member for Northern Metropolitan Region, Jenny Mikakos MP and forwarded the original proposal letter to her. The MP showed tremendous support and wrote a letter of her own to the Minister for the Arts in Victoria Mr Peter Bachelor on 17th November 2010. Here is a copy of that letter.

On 24th November 2010, Mr Poole replied with this letter after a preliminary research done by Mr Garivaldis for groups of writers in languages other than English in Victoria, which was forwarded to Mr Poole.

Eventually a meeting was arranged by the Victorian Writers’ Centre on November 6th 2011. There were about 25 attendees to this meeting which resulted in several ideas being expressed. These ideas were warmly welcomed by Mr Roderick Poole together with a promise to quickly act on them.

At this meeting writers who also write in languages other than English have been branded NESB writers (Non-English Speaking Writers), a term which was not widely accepted by the participants. New moves were then pursued to place a fitting name to this group of Multilingual Victorian Writers. Some of the proposals were –

 • Multilingual United Victorian Writers –
 • Multilingually Oriented Victorians –
  etc

Literary Agents, where are you?

Share

Well, just looking at the title line a writer can start to shiver before they have a chance to start thinking what it all means and how it can help them on their way to become established. A daunting task for most, especially those who have something to publish for the first time.

Here we just provide some information from the Australian Literary Agents’ Association which we believe should be your first step.

I’m a writer. How do I bring my work to the attention of a literary agent?

First, read the information and advice on this page.

Second, look up a suitable agent from our list of member agents and phone them to check that they wish to see your work. Phoning first saves time and expense, because some kinds of writing are not of interest to some agents. Screenplays and plays are only dealt with by agents who specialise in that area, for example, and some agents may not wish to deal with children’s writing, and so on.

Third, if an agent wants to look at your writing, they will generally ask you to post a copy of a one-to-two-page synopsis of your book, together with copies of some pages from one or two sample chapters (up to a maximum of fifty pages total), to their office. They usually do not want to see the whole work at first.

In order to read the rest of this worthwhile article please visit the Australian Literary Agents’ Association website here.

Another thing you may consider doing on your way to understanding literary agents, is to listen to an interview which has taken place in 2008 by Radio National and the ABC’s Book Show with the topic “The rise and rise of literary agents”. You will find this very interesting talk by following this link.

Another very informative and interesting web-site is the Writers’ Workshop. It has advise freely distributed on the Internet and you can read about how to get literary agents by following this link.

As we find more useful information in helping writers become established we will add it here. Please visit this page at least once every few months and if you have any suggestions or pointers, or even if you’d like to share some information please do so by adding your comments below.