Επιφανείς Ομογενείς της Αυστραλίας

Home »  Ελληνικά »  Επιφανείς Ομογενείς της Αυστραλίας

Share

Στη σελίδα αυτή η Διασπορική Λογοτεχνική Στοά επιθυμεί να συμπεριλάβει άτομα της ομογένειας της Αυστραλίας τα οποία είχαν μια ανεπανάληπτη συμβολή στην προώθηση του Ελληνικού Πνεύματος, των Γραμμάτων και του Ελληνικού Πολιτισμού στους Αντίποδες. Τα άτομα αυτά σημείωσαν μια σημαντικότατη πορεία με αυταπάρνηση και μεθοδικότητα για πολλές δεκάδες χρόνια.

Η σελίδα αυτή δεν περιέχει άτομα τα οποία εργάστηκαν για προσωπικούς λόγους ή σημείωσαν μια πρόοδο για ένα μικρό χρονικό διάστημα και κατόπιν απεδείχθη ότι οι ενέργειές τους ήταν βραχύχρονες ή υποκινούντο από κάποιο προσωπικό ή άλλο συμφέρον. Εδώ θα βρείτε άτομα τα οποία προσέφεραν μια ολόκληρη ζωή στην πρόοδο της κοινωνίας στην οποία ζούσαν, στην πρόοδο των Ελληνικών Γραμμάτων, επαναλαμβάνοντας πολλές φορές τις διαθέσεις τους που δεν ήταν άλλο από αγνές και πήγαζαν από καθαρή συνείδηση και δίψα για πραγματική πρόοδο.

Ίσως κατά καιρούς να έχουν εμφανιστεί άτομα στην Ελλάδα τα οποία υποστήριζαν ότι αντιπροσώπευαν την ομογένεια των αντιπόδων, ίσως να εμφανίστηκαν άτομα τα οποία παρουσίαζαν τον εαυτό τους σαν το πρόσωπο των Ελλήνων της Αυστραλίας και να έλαβαν τιμές από το ελληνικό δημόσιο. Πιστεύουμε όμως ότι αυτά είναι τα άτομα που στην πράξη αντιπροσώπευαν την Ελλάδα επάξια, είχαν μια απαράμιλλη προσφορά και ο Ελληνισμός απανταχού γης έχει υποχρέωση να τα τιμήσει.

Γι’ αυτό αν ακούτε κύριοι της Ακαδημίας Αθηνών, των διαδοχικών κυβερνήσεων της γενέτειρας, των οργανισμών του δημοσίου, του Πανεπιστημίου Αθηνών, των υπουργείων και υπηρεσιών της κυβέρνησης, του Προεδρικού Μεγάρου, της Βουλής των Ελλήνων, του Πολυτεχνίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και άλλων υπεύθυνων υπηρεσιών, που κατά καιρούς τιμήσατε ή όχι ελληνικής καταγωγής ομογενείς, αν δεν τιμήσατε κανέναν απ’ αυτά τα άτομα τότε δεν τιμήσατε κανέναν…

Η Διασπορική Λογοτεχνική Στοά προσφέρει ένα βήμα σ’ αυτούς τους μεγιστάνες της ελληνικής ψυχής, μια ελάχιστη προσφορά μπρος σ’ αυτά που κατόρθωσαν και είναι αυτό που πιστεύουμε δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, είναι αυτό που θα έπρεπε να γίνει πριν από χρόνια. Έστω όμως και στην ύστατη αυτή στιγμή ας προσέξουμε τη δραστηριότητα και διορατικότητα που διέκρινε το έργο τους και η ζωή τους ας παραμείνει μάθημα για τις επόμενες γενεές.

Τους ευχαριστούμε γιατί δίχως αυτούς η πορεία της Ελληνικής Παροικίας των Αντιπόδων θα ήταν πολύ φτωχότερη και ασήμαντη. Υπάρχουν κι άλλοι ανάμεσά μας που πρέπει να σημειώσουμε το έργο τους, δώστε μας όμως το χρόνο και θα το πετύχουμε. Η ιστορία είναι ο πραγματικός κριτής.


Leave your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>