Από την Έρμα Βασιλείου

Share

Καλωσορίζω με τη σειρά μου το diasporic.net του συγγραφέα καλού φίλου και συμπάροικου Ιάκωβου Γαριβάλδη. Συγχαρητήρια Ιάκωβε.  Υποστήριξα στο παρελθόν με μέτρο και σύνεση και άλλες τέτοιες  προσπάθειες και δεν θα μπορούσα ν’ αρνηθώ την υποστήριξή μου και σ’ αυτήν. Με βρίσκει όμως και σκεπτική το καλωσόρισμα.

Η τεχνολογία, είναι γνωστό, μας δίνει και μας παίρνει. Μια μέση οδός που ακολουθούμε μας στηρίζει να καταλήξουμε στη σωστή, σε κάθε απόφασή μας, ενέργεια. Ο ηλεκτρονικός αυτός φεγγίτης είναι τηλεσκόπιο, για να δείτε στιγμιαία τη δουλειά μας, τη δουλειά του Έλληνα δημιουργού της διασποράς. Εύχομαι, και εδώ είναι που προβληματίζομαι, να μην γίνει ο χώρος αυτός και συνωστισμού ή βαθμολογίας ή χώρος (απ)άρνησης και αποθησαυρισμού μέσα από μια δήθεν μεταμφιεσμένη ταπεινοφροσύνη και αντίστροφη ψυχολογία. Ό,τι έχουμε προσφέρουμε με συγκεκριμένο σκοπό: είμαστε εδώ κι εμείς, και μιλάμε τη γλώσσα μας.

Τα βιβλία μας είναι μετρημένα δε σας φτάνουν… Ελπίζω ο αγαπητός Ιάκωβος να καταφέρει να κρατήσει με μέτρο όσα χρειάζεται να δει ο περαστικός. Υποθέτω πως προσφέρεται ο χώρος για να παραμείνει ο χώρος καλής υποδοχής και γιατί όχι και καλής αποδοχής.

Μέσα στα πολλά που φιλτράρουμε για ν’ αφήσουμε τ’ απαραίτητα εύχομαι να μπορέσουμε να προσφέρουμε μία γεύση και των δικών μας. Είμαστε πολλοί και έχουμε ο καθένας το ‘σημάδι’ του. Αν τα δώσουμε όμως όλα στα εύκολα κύματα του ανέμου η μεγαλύτερη αγάπη μας, η αγάπη των περισσότερων -και είμαι σίγουρη πως μιλώ για όλους- που είναι το βιβλίο, κινδυνεύει να παραμεριστεί και από μας που το δημιουργούμε.

Ναι στην τεχνολογία, όχι στη γεύση που θα χορτάσει πριν ακόμα μας γνωρίσετε.

Καλώς ήλθαμε Ιάκωβε. Κι ευχαριστούμε που μας κάλεσες!

Έρμα Βασιλείου

Διαβάστε και την ανάλυση του βιβλίου της Έρμας Βασιλείου: Μια ποιήτρια πέραν πάσης εκποίησης

Copyright secured by Digiprove © 2009

Abigail

Share

I was a sphinx gazing at

The desert of my discontent
Before I tasted your lips.

After you kissed me
Everything changed:
The desert is a savanna now
And I sing the fandangos of our love.

“Only the written kisses
Survive the brief
Incandescent alchemy
Of human passion,”
The poets claimed

But that is not true
‘Cause when you look at me, I burn,
You touch me, and I’m caught.

Poets, what do they know
About love.

But I can excuse them
Because they cannot hear
The fandangos of our love.

And never tasted
The nectar of your soul.

Nicholas Fourikis

  Copyright secured by Digiprove © 2010

PUSSY WILLOW TREE

Share

For months I have watched you,

Leafless, with winter upon you,

Yet, you indestructibly stood there,

Giving me hope with each new leaf

Appearing under the spring sun.

You became a force in my life,

Your aged branches overhanging my door,

You spoke of a past age when you were planted

In the large grounds of a white mansion.

You grew strong and watched a generation go by.

Then they built a wall by your side;

The lawn you had graced was too valuable now.

But you grew to the side,

And spread your branches to my door.

Your companions – the birds,

Found their home in your boughs,

Bringing music and life in their call.

Now you have proven your strength of survival,

And cast your beauty for me to behold,

A stern reminder of nature the essence,

You must fall.

I will remember when you stood tall,

Overhanging my door.

Creating a ‘new post’

Share

In order to create a ‘New Post’ or article in the DLS pages, you must first be registered and logged into the DLS server. In order to login you move down and to the right of the first page you will find a spot under the heading ‘LOGIN’. Under that heading you enter the Username and Password provided to you by the administrator. Finally you press the ‘Login’ button and you are now logged in, even though nothing much has changed on the page. However you will find that now in the place of the ‘LOGIN’ heading there’s a welcome message and directly under it a ling to the ‘Dashboard’.

The Dashboard is where all the updating and uploading takes place.

Following the ‘Dashboard’ link a new page will open which at the top left looks like this:

Add New Post

Notice where the green arrow is pointing, to the ‘Add New’ post page. By following the ‘Add New’ post link another new page will open and this is where you will place your text, photos etc. At the top of that page there’s a heading saying ‘Add New Post’ and directly under it you will find a single line window where you can enter the title of  your post.

Below the title there are some buttons which allow text formatting etc, just like any other editor. Directly below those buttons is the space where you enter your text, either by typing it in, or by pasting it from another program on your computer.

Look at the following video which actions on the words described above:

[flv:http://diasporic.org/wp-content/uploads/2009/07/new_post.flv login.jpg 500 330]

In order to add a picture into our text we need to use the link button at the top that says ‘Edit Posts’ and the arrow next to it which allows an ‘upload’. First though we must save the text we entered before we go away from this page and we need to go away from this page in order to upload an image. So we press the ‘Save Draft’ button on the right and then follow the ‘upload’ link in order to upload images to the gallery. Once a draft is saved we can later return in the same procedure as we did before, except this time we follow the ‘Edit’ link instead of the ‘Add New’ post link and from there we find the heading of the post we’re working on.

In order to add images to the Gallery for later use, in the ‘New post’ screen we take the ‘upload’ link from the ‘Edit Posts’ button and this brings us to a new page where there is a button saying ‘Select Files’. We press this button and after finding the image on our computer we press ‘upload’ and then ‘Save all changes’. After this procedure is complete we can import images from the Gallery.

In order to add an image to the post, we press the first square button to the right of the ‘Upload/Insert’ label in the ‘Edit Post’ or ‘New Post’ screen, then find the image in the gallery and press the ‘Show’ button and finally ‘Insert into post’ button before it can be inserted.

When we complete inserting text and images into our post we cast our eye over to the right of the page where there’s a heading ‘Post Tags’. Directly under ‘Post Tags’ there’s a window with the message ‘Add new tag’. In this window we enter key words from our text (2 or 3) separated by commas and then we press the ‘Add’ button to the right. We can also choose from the ‘Choose from the most used tags in Post Tags’ link which will have the same effect.

Then we move further down to the categories title. Categories are set so that we can easily find a post in future or visitors to the site can locate our text depending on what they’re looking for. For example if they’re looking for a poem we don’t want to give them a short story. If they’re looking for English text we don’t want to give them Greek text. So in the Categories column we choose English (if the post is in English) and one of the categories below that, say ‘Essay’ if the post is an essay, ‘Poetry’ if its a poem and so on.

The last step before the finish is to decide whether we want visitors to comment on our post / text, or not. The system as a default will allow comments, however you have the means to reverse that by un-clicking the “Allow comments to this post” and “Allow trackbacks and pingbacks on this post” at the bottom of the ‘Edit Post’ or ‘New Post’ page.

Optionally you can add two or three lines of a precis or excerpt from your post below the text screen in the ‘Edit Post’ or ‘New Post’ page. This will be shown instead of a piece from the text where there are many posts visited by a visitor on the front page.

Finally it is advisable to sign your post by your name or artistic name.

That’s it. Now we press the blue ‘Publish’ button to the right of the ‘Edit Post’ page and our post is now in public view…

For more detailed information on how to use the ‘New Post’ page follow this link to the Worpress Guide, or you can write to us on this email with your questions/suggestions:

Diasporic Literature Spot email

Good Luck !

Copyright secured by Digiprove © 2009

Μελλοντικές επιδιώξεις – Future aims

Share

Greek text

Η Διασπορική Λογοτεχνική Στοά, όπως και κάθε άλλος οργανισμός, έχει στόχους και επιδιώξεις. Οι στόχοι της δεν αποσκοπούν πουθενά αλλού εκτός από την προώθηση των έργων των μελών της, την αναγνώριση της εργασίας τους όπου χρειάζεται και τελικά ίσως την χορήγηση των βιβλίων τους.

Η προσπάθεια πάντα είναι σκοπός ιερός για τη Διασπορική με σεβασμό στη λογοτεχνία, τα μέλη και τις προσδοκίες τους. Σ’ αυτό το άρθρο δεν κάνουμε τίποτα άλλο από έναν κατάλογο των προσδοκιών που επιθυμούμε να υλοποιήσουμε.

 1. Ηλεκτρονικό λογοτεχνικό περιοδικό προς διανομή εντός Διαδικτύου. Το πρώτο μέλημα μετά την συγκέντρωση των έργων των μελών μας. Ήδη έχουμε δρομολογήσει κάποιες μηνιαίες εκδόσεις της Διασπορικής τον Αύγουστο 2010, καθώς και μονομερείς των συγγραφέων σ’ αυτή τη σελίδα. Ο σκοπός όμως είναι να προχωρήσουμε πέραν αυτών των αυτόματων εκδόσεων.
 2. Καταγραφή του βιογραφικού, φωτογραφικού υλικού, και απαγγελίας του έργου του κάθε μέλους με σκοπό να μη χαθεί η προσφορά τους όπως οι ίδιοι/ες την αισθάνονται και την επιθυμούν. Αυτό έχει κατά ένα μεγάλο μέρος επιτευχθεί διότι οι συγγραφείς μέλη διαβάζονται από όλο τον κόσμο και ανά πάσα στιγμή υπάρχει η δουλειά τους στο χώρο της Διασπορικής.
 3. Άμεση επικοινωνία των λογοτεχνών μεταξύ τους και με το κέντρο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και κάποιο τύπο forum.
 4. Δημιουργία διασυνδέσεων με Ελληνικά τμήματα πανεπιστημίων, εκπαιδευτικών κι ερευνητικών κέντρων του ελληνισμού της διασποράς και της μητρόπολης.
 5. Σύσφιξη των διαφόρων τύπων της τέχνης, μουσικής, ταινίας, εικαστικών, λογοτεχνίας, θεάτρου.
 6. Αντικατάσταση του εκτυπωμένου βιβλίου σε βιβλίο του Διαδικτύου το οποίο θα μπορούν να διαβάσουν και ν’ αντλήσουν απ’ αυτό όλοι στον κόσμο με ευκαιρίες αυτόματης μετάφρασης για εκείνους που δεν κατέχουν τη γλώσσα.
 7. Ανάληψη από τη Διασπορική Λογοτεχνική Στοά του ρόλου του μεσάζοντα στην προσπάθεια εύρεσης εκδοτικού οίκου για τους συγγραφείς μέλη.
 8. Χορήγηση προς έκδοση του έργου κάποιου μέλους το χρόνο προς μεγαλύτερη ακόμη αναγνώριση.
 9. Αναγνώριση της Διασπορικής Λογοτεχνικής Στοάς ως ενός σοβαρού και ενημερωμένου υπηρέτη της λογοτεχνίας και της τέχνης της Διασποράς γενικώτερα και όχι μόνον.

Αυτές αποτελούν και τις πρώτες σκέψεις για τη μελλοντική πορεία της Διασπορικής Λογοτεχνικής Στοάς. Δεν είναι όμως απόλυτες, γιατί θα διορθώνονται και θα αλλάζουν συχνά, ανάλογα με τις προοπτικές που υπάρχουν, με τις επιδιώξεις των μελών και τα ωφέλη που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία στη λογοτεχνία.

Παρακαλούμε τους επισκέπτες να εκφέρουν τη γνώμη τους πιο κάτω.

diasp

English text

The Diasporic Literature Spot, like any other organisation, has goals and aspirations. These objectives are not aimed at anything else apart from the promotion of works by its members, their way to recognition and finding a literary agent. The effort is always taken seriously with the appropriate respect to literature, to the members and their expectations. In this document we list these future expectations.

 1. Online literary magazine for distribution. The first task after compilation of works by our members. There are some tabloids created for Diasporic and its members on this page, however more is to follow.
 2. Registering with a CV, a photograph as well as voice characteristics (perhaps through a recite of their own poetry).
 3. Co-operation between and promotion of the various types of art, music, movie production, painting, theater, literature.
 4. Links to various educational institutions for using material produced by members and portrayed on the DLS website.
 5. Substitution of the printed book form to an easily accessed and free e-book so that writers can be valued by the wider community rather than what Publishing houses prefer to promote. It is very hard for today’s gifted writers to find an agent let alone be published when you’re not known.
 6. Taking on the role of a literary agent by Diasporic Literature Spot.
 7. Sponsorship of the work of members by business groups or individuals for greater recognition
 8. Acknowledgment of DLS as a respected promoter of literature in the Diaspora and the world.

These few points constitute the future directions of DLS at this stage. They will be constantly under revision, expansion and correction depending on member suggestions, supporting organisation directives, as well as technological flexibility and opportunities of the web.

We would like to urge the visitor to this page to comment / suggest below.

Literary Agents, where are you?

Share

Well, just looking at the title line a writer can start to shiver before they have a chance to start thinking what it all means and how it can help them on their way to become established. A daunting task for most, especially those who have something to publish for the first time.

Here we just provide some information from the Australian Literary Agents’ Association which we believe should be your first step.

I’m a writer. How do I bring my work to the attention of a literary agent?

First, read the information and advice on this page.

Second, look up a suitable agent from our list of member agents and phone them to check that they wish to see your work. Phoning first saves time and expense, because some kinds of writing are not of interest to some agents. Screenplays and plays are only dealt with by agents who specialise in that area, for example, and some agents may not wish to deal with children’s writing, and so on.

Third, if an agent wants to look at your writing, they will generally ask you to post a copy of a one-to-two-page synopsis of your book, together with copies of some pages from one or two sample chapters (up to a maximum of fifty pages total), to their office. They usually do not want to see the whole work at first.

In order to read the rest of this worthwhile article please visit the Australian Literary Agents’ Association website here.

Another thing you may consider doing on your way to understanding literary agents, is to listen to an interview which has taken place in 2008 by Radio National and the ABC’s Book Show with the topic “The rise and rise of literary agents”. You will find this very interesting talk by following this link.

Another very informative and interesting web-site is the Writers’ Workshop. It has advise freely distributed on the Internet and you can read about how to get literary agents by following this link.

As we find more useful information in helping writers become established we will add it here. Please visit this page at least once every few months and if you have any suggestions or pointers, or even if you’d like to share some information please do so by adding your comments below.

74 υπό σκιάν

Share

ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
(Εκδόσεις Ναυτίλος, 1998, Αυστραλία)

Από τη μακρινή Αυστραλία μας έρχεται ένας ούριος δημιουργικός άνεμος πολιτισμού. Η ελληνική παροικία της Αυστραλίας εξελίσσεται σ’ ένα αξιόλογο πνευματικό, πολιτιστικό, καλλιτεχνικό και επιχειρηματικό κέντρο του απόδημου ελληνισμού. Και επιβεβαίωση αποτελεί και η επικολυρική ποίηση «’74 υπό σκιάν» του Ιάκωβου Γαριβάλδη, Προέδρου του Συνδέσμου Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας.

Η κυπριακή τραγωδία δεν άφησε ασυγκίνητο τον απόδημο ελληνισμό. Μούσα του ποιητή, το μεγαλείο της «ανυπόστατης» κυπριακής ψυχής. Αυτή θα χρησιμεύσει ως έμπνευση στον ποιητή για τη θεατή, αλλά και την αθέατη πλευρά του θεάτρου της εισβολής του Αττίλα.

Continue reading “74 υπό σκιάν”

Literary Competition Australia

Share
Alice Munro wins the Man Booker International Prize
San Jose Mercury News – CA, USA
overcoming competition from authors including Peter Carey of Australia, Mario Vargas Llosa of Peru and Joyce Carol Oates of the United States for the 
See all stories on this topic
The world according to Clare “chk chk BOOM” Werbeloff
Crikey – Templestowe,Australia
Classic werbeloff: Convey a current news story, literary or popular classic using the elements of polar opposites plus a racial epithet (eg fat/thin, 
See all stories on this topic
Airborne Toxic Event flying high
Reuters – USA
The album feeds off that literary prowess, incorporating various scenes from the novel. Jollett’s stark imagery is matched by an integration of compelling 
See all stories on this topic
My week: Alain de Botton
guardian.co.uk – UK
Only psycho-analysis and ethnography seem capable of explaining a phenomenon like the modern literary festival, behind which there seems to lie an archaic 
See all stories on this topic
Basking in the best summer reads
Sunday Herald – Glasgow,Scotland,UK
It was like watching a literary version of synchronised swimming. Without fail you will spot someone on the beach with a dog-eared Mills and Boon or 
See all stories on this topic

my boy

Share

Now that you’ve spent some time out there
seeing futility in vain
now that you’ve learned it’s not all just a game,
as it sets your youthful heart
please lets not drift too far apart…

melanodoxeio

Now that you’ve had your first heartache
gasping for air as it set upon you
you must remember all I’ve taught you,
be bold and never think you’ve lost
life’s lessons learned, a positive cost

melanodoxeio

Yes, I accept it, you know it all now
as varied cravings starting to show
all over your tender, adolescent body,
hastily marked by tonic love
be mindful of its perplexities my son.

melanodoxeio

And as your father drifts away,
as life and death run their trepid course
consider the echo of my distant voice:
never give up your lucid dream
no matter how hard it all may seem…

“The Mountains Couldn’t Walk Away”

Share

“The Mountains Couldn’t Walk Away” by Andrea Demetriou was recently launched at fortyfive downstairs by Tim Colebatch (Economics Editor, The Age), Christos Tsiolkas (Author, The Slap) Arnold Zable (Author, Jewels and Ashes)and Bill Papastergiadis president of the Greek community of Melbourne,  as part of the Antipodes Festival 2010. The  poetry collection reflects  nostalgia and its consequences for a world which was eclipsed by the Turkish invasion in Cyprus. It is illustrated  by colour photographs taken by the author and has been published by La Trobe University.  Over 170 people from diverse cultural backgrounds  attended the launch and warmly applauded  the speakers and the musical performance of the poet. Continue reading ““The Mountains Couldn’t Walk Away””

Membership Agreement

Share

Please fill out and submit the D.L.S. form below. We hope you have already read our DLS Charter which is very informative. Without an email address you cannot be a member, for a number of reasons including being able to contact you electronically. If you change your email address you must inform us with your old and new emails. Soon after you submit this application we’ll get back to you with a login username and password after which you can start creating pages with your work in them. By submitting this agreement you agree to abide by the rules of Diasporic Literature Spot and be respectful to other members.

Συμπληρώστε τις απαραίτητες πληροφορίες πιο κάτω για να γίνετε μέλος. Αν δεν συμπληρώσετε αυτή τη σελίδα και τη στείλετε δεν μπορείτε να γίνετε μέλος. Eπίσης δίχως ηλεκτρονική διεύθυνση δεν μπορείτε να γίνεται μέλος για διάφορους λόγους συμπεριλαμβανομένης και της επαφής μας μαζί σας. Αν αλλάξετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση μπορείτε επίσης να μας ενημερώσετε από εδώ. Μόλις λάβουμε τα στοιχεία αυτά θα σας στείλουμε το όνομα πρόσβασης (username) και το σύνθημα (password) για να μπείτε στο χώρο όπου θα μπορείτε να προσθέσετε τα κείμενά σας. Με την συμπλήρωση αυτού του μηνύματος στη Διασπορική Λογοτεχνική Στοά συμφωνείτε να συμμετέχετε με αναρτήσεις έργων σας, να σέβεστε τα άλλα μέλη της Διασπορικής και να συμορφώνεστε με τους κανονισμούς του ιστοχώρου όπως καθορίστηκαν.

Your Name (required, το όνομα είναι απαραίτητο)

Your Email (required, η ηλ. διεύθυνση είναι απαραίτητη)

Agree with Membership Application Conditions

Συμφωνώ με τις προϋποθέσεις Εγγραφής Μέλους

If you accept the agreement please ensure the box is ticked

Your Message (if any)
Μπορείτε να γράψετε οποιοδήποτε μήνυμα εδώ.Συμπληρώστε τη σωστή απάντηση στην απλή μαθηματική πράξη:


Please enter the answer to the equation into the box provided above.

Copyright secured by Digiprove © 2009

Out, in search of Father…

Share

father_son

(Extract from an award winning short story in Greek)


Growing up in the outskirts of a large town serves as a conduit of conformity to tradition for any youngster; it is bound to implant a character that preserves countless family values and a certain obliging cultural mannerism. Thessaloniki, Greece was no exception. The whole setup inspired me copiously and in a wasteful feeling of togetherness so intense, so pervasive, one could almost sense its palpable presence in the atmosphere; concealing, at the same time, emotions that were seeking an outlet through a rebellious behaviour within.

I saw a myriad of soft orange-pink settings by the seashore, which expanded my horizon for infinite miles; always thinking that our world ended at the spot where the wave stopped moving inland and that another began beyond it; the edge of the wave acting as a threshold between the world I knew and the world inspired by my wild imagination.

But I was almost never alone at recollection time in adolescence. Holding tightly onto the strong rough palm of my father during our walk resulted in many an outlandish evening. Looking up, I could watch this affable, dominating figure, as tall and handsome as men come, casting his long serious gaze into the distance, a little further than his own shadow; always thinking whilst these thoughts ended silently somewhere in the golden sunset. And then, all astonishingly, they would find their way into my own thoughts causing trepidation and wonder. As for me, I was constantly examining his face in an attempt to discover a glimpse of hope radiating out from his placid expressions, developing into a relief from hardship or intolerable family obligations. I distinctly remember how persistent the thought of touching him on the face was; to feel the curves of his elastic but wrinkled skin as well as the prickles on his cheeks, to get within close proximity of his extraordinary figure.

It wasn’t difficult to detect the pain engraved in deep straight lines across his forehead. Forty or so years in parenthood do this to a man, they told me. Personally I contemplated that being a father must have its own merits, but I couldn’t perceive that it is fathering that has the most incredible rewards.

On the other hand the thing that interested me most, the thing that would make me climb the highest mountain and cross the largest ocean was his enigmatic smile usually surfacing towards the end of our walk. Tired as we were we would stop at the rocks and I would immediately rush for the most comfortable seat on his lap. We didn’t always stop at these rocks, which besides the daily pounding they took from the waves without a single complaint, were also witnesses to our most intimate discussions. I distinctly remember the tone of his voice, always rough and ever so steady. Then, at the most timely moment, he would turn his brown-green eyes over me and resting his hand on my hair, he would smile uttering the words “it is going to be fine, my son”. This remarkably simple phrase was the assurance that allowed me to return peacefully to my own thoughts, fully satisfied with a spontaneous sense of securityWho was I not to have believed him.

© Iakovos Garivaldis

  Copyright secured by Digiprove © 2010