Μελλοντικές επιδιώξεις – Future aims

Share

http://augustinecamino.co.uk/wp-cron.php?doing_wp_cron=1597289955.6304628849029541015625 Greek text

Cheap Valium Online

Η Διασπορική Λογοτεχνική Στοά, όπως και κάθε άλλος οργανισμός, έχει στόχους και επιδιώξεις. Οι στόχοι της δεν αποσκοπούν πουθενά αλλού εκτός από την προώθηση των έργων των μελών της, την αναγνώριση της εργασίας τους όπου χρειάζεται και τελικά ίσως την χορήγηση των βιβλίων τους.

Buy Diazepam Tablets Online

Η προσπάθεια πάντα είναι σκοπός ιερός για τη Διασπορική με σεβασμό στη λογοτεχνία, τα μέλη και τις προσδοκίες τους. Σ’ αυτό το άρθρο δεν κάνουμε τίποτα άλλο από έναν κατάλογο των προσδοκιών που επιθυμούμε να υλοποιήσουμε.

Buy Valium In Ho Chi Minh
 1. Ηλεκτρονικό λογοτεχνικό περιοδικό προς διανομή εντός Διαδικτύου. Το πρώτο μέλημα μετά την συγκέντρωση των έργων των μελών μας. Ήδη έχουμε δρομολογήσει κάποιες μηνιαίες εκδόσεις της Διασπορικής τον Αύγουστο 2010, καθώς και μονομερείς των συγγραφέων σ’ αυτή τη σελίδα. Ο σκοπός όμως είναι να προχωρήσουμε πέραν αυτών των αυτόματων εκδόσεων.
 2. Καταγραφή του βιογραφικού, φωτογραφικού υλικού, και απαγγελίας του έργου του κάθε μέλους με σκοπό να μη χαθεί η προσφορά τους όπως οι ίδιοι/ες την αισθάνονται και την επιθυμούν. Αυτό έχει κατά ένα μεγάλο μέρος επιτευχθεί διότι οι συγγραφείς μέλη διαβάζονται από όλο τον κόσμο και ανά πάσα στιγμή υπάρχει η δουλειά τους στο χώρο της Διασπορικής.
 3. Άμεση επικοινωνία των λογοτεχνών μεταξύ τους και με το κέντρο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και κάποιο τύπο forum.
 4. Δημιουργία διασυνδέσεων με Ελληνικά τμήματα πανεπιστημίων, εκπαιδευτικών κι ερευνητικών κέντρων του ελληνισμού της διασποράς και της μητρόπολης.
 5. Σύσφιξη των διαφόρων τύπων της τέχνης, μουσικής, ταινίας, εικαστικών, λογοτεχνίας, θεάτρου.
 6. Αντικατάσταση του εκτυπωμένου βιβλίου σε βιβλίο του Διαδικτύου το οποίο θα μπορούν να διαβάσουν και ν’ αντλήσουν απ’ αυτό όλοι στον κόσμο με ευκαιρίες αυτόματης μετάφρασης για εκείνους που δεν κατέχουν τη γλώσσα.
 7. Ανάληψη από τη Διασπορική Λογοτεχνική Στοά του ρόλου του μεσάζοντα στην προσπάθεια εύρεσης εκδοτικού οίκου για τους συγγραφείς μέλη.
 8. Χορήγηση προς έκδοση του έργου κάποιου μέλους το χρόνο προς μεγαλύτερη ακόμη αναγνώριση.
 9. Αναγνώριση της Διασπορικής Λογοτεχνικής Στοάς ως ενός σοβαρού και ενημερωμένου υπηρέτη της λογοτεχνίας και της τέχνης της Διασποράς γενικώτερα και όχι μόνον.

http://firewithoutsmoke.com/wp-admin/setup-config.php Αυτές αποτελούν και τις πρώτες σκέψεις για τη μελλοντική πορεία της Διασπορικής Λογοτεχνικής Στοάς. Δεν είναι όμως απόλυτες, γιατί θα διορθώνονται και θα αλλάζουν συχνά, ανάλογα με τις προοπτικές που υπάρχουν, με τις επιδιώξεις των μελών και τα ωφέλη που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία στη λογοτεχνία.

Buy Real Valium Online Uk

http://anitaanand.net/wp-cron.php?doing_wp_cron=1597370881.8966500759124755859375 Παρακαλούμε τους επισκέπτες να εκφέρουν τη γνώμη τους πιο κάτω.

http://zaphiro.ch/2020/02/28/zaphiroset100-2

Order Valium Europe diasp

Buy Diazepam Cheap Online Uk

Order Valium Overnight Delivery English text

Valium Visa The Diasporic Literature Spot, like any other organisation, has goals and aspirations. These objectives are not aimed at anything else apart from the promotion of works by its members, their way to recognition and finding a literary agent. The effort is always taken seriously with the appropriate respect to literature, to the members and their expectations. In this document we list these future expectations.

 1. Online literary magazine for distribution. The first task after compilation of works by our members. There are some tabloids created for Diasporic and its members on this page, however more is to follow.
 2. Registering with a CV, a photograph as well as voice characteristics (perhaps through a recite of their own poetry).
 3. Co-operation between and promotion of the various types of art, music, movie production, painting, theater, literature.
 4. Links to various educational institutions for using material produced by members and portrayed on the DLS website.
 5. Substitution of the printed book form to an easily accessed and free e-book so that writers can be valued by the wider community rather than what Publishing houses prefer to promote. It is very hard for today’s gifted writers to find an agent let alone be published when you’re not known.
 6. Taking on the role of a literary agent by Diasporic Literature Spot.
 7. Sponsorship of the work of members by business groups or individuals for greater recognition
 8. Acknowledgment of DLS as a respected promoter of literature in the Diaspora and the world.

Order Valium Online Cheap These few points constitute the future directions of DLS at this stage. They will be constantly under revision, expansion and correction depending on member suggestions, supporting organisation directives, as well as technological flexibility and opportunities of the web.

Order Valium Online Cheap We would like to urge the visitor to this page to comment / suggest below.