Ωριμάζοντας με το χρόνο

Share

Άντρια Γαριβάλδη
Αφιέρωμα στον W.B. Yeats

 

Αν και τα φύλλα είναι πολλά, η ρίζα είναι μία·
Σ’ όλες τις μέρες τις ψευδείς της νιότης μου

Έσεια τα φύλλα και τα άνθη μου στον ήλιο·
Τώρα μπορώ να σβήσω μέσα στην αλήθεια.

©Άντρια Γαριβάλδη
Μετάφραση από το αγγλικό
του W. B. Yeats “The Coming of Wisdom”

Συνδεθείτε με το αφιέρωμα της Διασπορικής Στοάς στον W.B. Yeats εδώ