Σπίθα

Share

Ordering Valium Online Uk http://bassenthwaite-reflections.co.uk/cms/ Μαρία Θεοφιλάκου

Valium Online Visa
Έξω από το τζάμι έτριζε
ο ήλιος του Μαγιού
και μέσα μελαγχολικά
φυλλοροούσε μια Άνοιξη
Που έκαιγε να ζώσει κάτι
Κάπου να  ροβολήσει
Σαν υποψία ενός Αυγούστου,
δαφνοστεφανομένου αλμύρα
Μα είχε ξεχάσει το σκοπό
Πώς να πήγαινε άραγε

http://davidbakeronline.com/the-unconventionalists-podcast-work-can-be-a-force-for-good/instagram.com/instagram.com/twitter.com/twitter.com/twitter.com/twitter.com/dbthinksmart http://anitaanand.net/blog/profile/register/ Μαρία Θεοφιλάκου

Order Valium Online Cod Tags: