εκουσίως…

Share

Buy Diazepam Roche Ευαγγελία – Αγγελική Πεχλιβανίδου

http://vincenttechblog.com/page/6/?paged_section=4/ Μέσα στα φίλτρα τ’ ουρανού
Ζευγάρωσα τους πόνους μου
Και στα βυθά του ομήρου νου
Σωμάτωσα τους χρόνους μου.

Buy Diazepam In Uk Μες στου πελάγου τη βοή
Κέντισ’ αδρά τις θλίψεις μου
Νταντελωτά με τη φυγή
Και του ήλιου τις εκλείψεις μου.

Ordering Valium Online Uk Στις ασημιές βροχηκλωστές
Λευτέρωσα τα στήθη μου
Αντάριασα στις αστραπές
Κι εμβόλισα τη λήθη μου.

Buy Valium Mastercard Χάθηκα μες σε ατραπούς
Μπλεγμένος μες στη φύση μου
Μ’ άδεια σκαριά και ναυαγούς
Εκούσια θά ’ναι η δύση μου!

Buy Diazepam Online Canada Ευαγγελία – Αγγελική Πεχλιβανίδου

Tags:

Leave a Reply

Buy Diazepam In Uk Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.