Τα ιδανικά μας

Share

Γρ. Χριστίδης

Ήρθαν οι χρόνοι,
κι είπαμε να δούμε
τα ιδανικά της φλογερής
της νιότης μας,
να γίνονται αλήθειες.

Φθάσαν οι χρόνοι,
μα ήλθαν σιγά σιγά
και έγιναν τα ιδανικά
κρεμούλες και τυρόγαλα,
σαν ανιαρές συνήθειες.

Παρήλθαν οι χρόνοι,
μα τα ιδανικά
χρειάσθηκαν μ’ εμάς
…στα επείγοντα,
ιατρικές βοήθειες.

Γρ. Χριστίδης
Απρίλιος 2012.