Αντιπελάργηση

Share

(Παιδιόθεν …ίνα ευ σοι γένοιτο…)

κι αν η ζωή που διάλεξα
κι αν οι πράξεις που έπραξα

κι αν οι αρχές που δεν ετήρησα
κι αν οι αξίες που καταστρατήγησα

κι αν οι πορείες που τράβηξα
κι αν οι όρκοι που επάτησα

κι αν οι προσδοκίες που διέψευσα
κι αν οι χρόνοι που σπατάλησα

δεν μου επιτρέπουν
να καυχιέμαι
πως είμαι παιδί του

κανένας άνθρωπος
κανένας νόμος
ούτε ο Θεός

δεν μου απαγορεύει
να πλημυρίζω από υπερηφάνεια
όταν λέω: ήταν πατέρας μου.

Άρις Αντάνης
2019

O Αγωγιάτης… του Άρι Αντάνη