Μεγέθη

Share

Μεγέθη…

Αυτοσυντηρείται το Μάταιο,

στην εναγώνια επιτάχυνση του Ορατού.

αυτοκαταστρέφεται το Εφήμερο,

στην αμφίβολη βεβαιότητα του Αιώνιου.

Αδιάστατη ισορροπία υπερβατικών εννοιών! 

2 thoughts on “Μεγέθη”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.