aa

Αντιπελάργηση

Share

κι αν η ζωή που διάλεξα
κι αν οι πράξεις που έπραξα

κι αν οι αρχές που δεν ετήρησα
κι αν οι αξίες που καταστρατήγησα

κι αν οι πορείες που τράβηξα
κι αν οι όρκοι που επάτησα