Μάρω Νικολάου

Share

Η Μάρω Νικολάου γεννήθηκε στον Αγρό, Λεµεσού στην Κύπρο και είναι
απόφοιτος του Απεητείου Γυµνασίου Αγρού. Ποιήµατά της δηµοσιεύονται σε λογοτεχνικά έντυπα και εφηµερίδες στην
Αυστραλία, την Κύπρο και στο Διαδίκτυο. 

Τον Οκτώβριο του 2006, το ποίηµά της «Λιτανεία Ονείρων» τιµήθηκε µε το
Α΄ Βραβείο στο Λογοτεχνικό διαγωνισµό, στα πλαίσια των «Πνευµατικών
Ανθεστηρίων», του Ελληνο-Αυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσµου.
Το Νοέµβριο του 2009 δηµοσίευσε την πρώτη της ποιητική συλλογή µε τον
τίτλο «Καρτέρεµα», η οποία τιµήθηκε σε µορφή δοκιµίων ακόµα, τον
Οκτώβριο του 2009, µε το Α΄ Βραβείο Αλέξανδρου Αγγελίδη από το
Αγγελίδειο Ίδρυµα.

Τον Οκτώβριο του 2014, το ποίηµά της “Επιβίωση τώρα” τιµήθηκε µε το
Α΄Βραβείο στο Λογοτεχνικό διαγωνισµό του Ελληνο-Αυστραλιανού
Πολιτιστικού Συνδέσµου.

Στις 29 Αυγούστου 2015, η Σχολή Γλωσσών της Βικτώριας, της απένειµε το
Α ´ βραβείο και τον τίτλο «Δασκάλα της Χρονιάς» για την προσφορά και
την συµβολή της στο πολυπολιτισµικό της γίγεσθε.

Στις 15 Νοεµβρίου 2015, το ποίηµά της “Νερένιος χρόνος” τιµήθηκε µε το
Α΄Βραβείο στο Λογοτεχνικό διαγωνισµό του Ελληνο-Αυστραλιανού
Πολιτιστικού Συνδέσµου.

Ζει στη Μελβούρνη και διδάσκει Ελληνικά σε Κρατικά και Παροικιακά
σχολεία από το 1983.