Νερόκρινα

Share

Valium Online Sale Buy Diazepam With Credit Card Ευαγγελία – Αγγελική Πεχλιβανίδου

Buy Valium In Australia Online http://zaphiro.ch/2019/12/18/zaphiro-terna-innovation-hub/ Του ήλιου τα τόξα μάτωσαν της λίμνης την καρδιά.
Κάποτες τα ’βλεπα ν’ ανθίζουν τα νερόκρινα
ρουφώντας λαίμαργα ζωή από τη λίμνη.
Κάποτες πίστευα ότι θ’ ανθίζανε για μένα.
Νόμιζα πως δροσιά θ’ αντάλλαζαν στις αγκαλιές.
Η Άνοιξη! Αφροδίτη με τα τόξα της Άρτεμης