Τέσσερα

Share

Χρειαζόμουνα τα πέντε μου τα δάχτυλα
Για να κρατάω τη ζωή μου πιο σφιχτά
Μα η χούφτα μου με πρόδωσε
Τέσσερα δάχτυλα μου απέμειναν
Ο δείχτης στράφηκε ενάντια στην καλή μου φύση
Και όπλο εγίνη φονικό για τους πολλούς
Που ασπίδα τους δεν είχανε την κάλυψη των άλλων

Continue Reading →