Η Δύση σημάδευε

Share

Η Δύση σημάδευε ανέκαθεν
το άλλο άκρο.
Μία λέξη το ορίζει
και μία λέξη το γκρεμίζει…
Και η Ανατολή δεν μού ΄λεγε πολλά…
Δε βλέπει, νιώθει μόνο,
καθώς σβήνει
στο στρογγύλεμα
της σφαίρας.

Continue Reading →