Μεταμφιέσεις

Share

Ελένη Αρτεμίου Φωτιάδου

Μου λες
Το επιβάλλουν οι καιροί
Οι μουσικές που κυνηγούνε τις εντάσεις
Οι ρουτίνες που διψούν για αντιστάσεις
Οι κόσμοι που δε μέλλεται να φτάσεις
Στο μικρό, το πληκτικό της μέρας βήμα
Μην ξοδευτείς μονάχα στο ελάχιστο
Με τη στρατιά των οπαδών
Ετούτης της πολύβουης συνήθειας