Νερόκρινα

Share

http://davidbakeronline.com/rediscovering-the-real-us/twitter.com/instagram.com/mylinkhere Ευαγγελία – Αγγελική Πεχλιβανίδου

Buy Thai Valium Online http://anitaanand.net/category/sophia-book-reviews/feed/ Του ήλιου τα τόξα μάτωσαν της λίμνης την καρδιά.
Κάποτες τα ’βλεπα ν’ ανθίζουν τα νερόκρινα
ρουφώντας λαίμαργα ζωή από τη λίμνη.
Κάποτες πίστευα ότι θ’ ανθίζανε για μένα.
Νόμιζα πως δροσιά θ’ αντάλλαζαν στις αγκαλιές.
Η Άνοιξη! Αφροδίτη με τα τόξα της Άρτεμης
Buy Diazepam 2Mg Online Uk