Εμείς οι παλιάτσοι

Share

Buy Valium Overnight Delivery Buy Valium In Australia Online Order Valium From Mexico Ευάγγελος Κατεβάτης

Εμείς οι παλιάτσοι
Της χώρας τ’ ουρανού της θάλασσας και του φωτός
Εμείς οι παλιάτσοι
Τα παιδιά με τα πλατιά χαμόγελα και τα μεγάλα μάτια
Εμείς οι παλιάτσοι της ζωής
Παιδιά νικητών, παιδιά ηττημένων
Εμείς οι παλιάτσοι της ζωής
Της χώρας τ’ ουρανού, της θάλασσας και του φωτός
Τα παιδιά με τα πλατιά χαμόγελα και τα μεγάλα μάτια.