Οκτώ Χαϊκού

Share

Order Valium Online Europe Χάρης Μελιτάς

 Οκτώ χα’ι’κού βραβευμένα από την Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρία ”Τέχνη”
                                     του Κιλκίς το 2011 και την Εταιρία Τεχνών, Επιστήμης και Πολιτισμού Κερατσινίου το 2012
Valium 10Mg Buy Uk Ποτάμι Κόκκινο
 
Οι παπαρούνες
Αψηφούν το άρωμα.
Ψηφίζουν χρώμα.
Buy Diazepam Us Αιθρία
 
Λέω να βγάλω
το κάπα απ’ τα κάστρα.
Να ξαστερώσει.
Keep Walking
 
Οι εφιάλτες
δε φοβούνται το πρωί
Πάντα στο πόδι.
Η Βροχή
 
Χιλιάδες χρόνια
πέφτω απ’τα σύννεφα
Ίδιος ο κόσμος.
Purchasing Valium Online Legal

Order Valium From Canada